VR Vetandets värld 080926

19 min
Historiska klubben. Bok och bibiloteksmässan, där man resonerar om nutidshistoria i samband med flera nyutkomna böcker. Red: John Chrispinsson.