Klartext 2008-09-19

10 min
Idag berättade Klartext att Ahmed Agiza från Egypten får 3 miljoner kronor i skadestånd av svenska staten. Vi berättade också att president George Bush lovade att försöka lösa de ekonomiska problemen i USA.