Språket 2008-08-26

24 min
Språket 26 augusti om engelskan i världen och lyssnarfrågor om uttal