Varför har gotlänningar ett eget r-ljud?

24 min
Vi har två dominanta r-ljud i Sverige. Tungrots-r, som främst används i södra Sverige, och tungspets-r, som är vanligare i övriga landet. Men en lyssnare har lagt märke till ett tredje r-ljud.

Veckans språkfrågor

Vad har ordet raritet för ursprung?

Varifrån kommer ordet någon och vad betyder det egentligen?

En lyssnare har hört meningen "För regeringen är prognosen mumma" i en ekotsändning. Vad betyder ordet mumma?

Varifrån härstammar det småländska ordet vonne och är det bara småländskt?

Varför liknar det gotländska r-ljudet det amerikanska, och varför uttalar gotlänningar alla bokstäver i exempelvis ordet stjärna?

Språkvetare Henrik Rosenkvist. Programledare Emmy Rasper.