Flodpärlmusslan får en ny chans

20 min
Flodpärlmusslan kan bli flera hundra år och har funnits sedan dinosauriernas tid. Nu är den utrotningshotad. Följ med när odlad pärlmussla för första gången planteras ut i svenskt vatten.

Ända sedan 1600-talet har vi fiskat flodpärlmussla i Sverige för att få tag på dess inre skatt, den vita pärlan. Men pärlfisket och utrensning av bäckar för flottning av timmer har gjort pärlmusslan utrotningshotad. Pärlmusslan är hotad i hela sitt utbredningsområde i Europa, på flera håll utdöd.

Det största problemet nu är att det i stort sett bara finns gamla musslor kvar i de svenska bestånden. Jord- och skogsbruk slammar igen botten på bäcken och gör det svårt för unga musslor att överleva. Därför krävs nya naturvårdsåtgärder.

I programmet möter vi Niklas Wenngström, biolog vid sportfiskarna och doktorand vid Göteborgs universitet, Mattias Larsson, biolog vid Sportfiskarna och Lennart Henriksson, ekolog och musselexpert.

Missa inte detta radiofynd: Pärlfiske på 1940-talet