Den farliga hermetismen

52 min
Veckans program handlar om ett antikt idésystem som återupptäcktes under renässansen. I den hermetiska läran fanns nått som på allvar hotade det rådande samhällssystemet mot slutet av 1500-talet.

Vi pratar bland annat om Giordano Bruno som kallade sig själv för hermetismens Messias. Och så Galileo Galilei, den store vetenskapsmannen som hamnade inför inkvisitionen då hans idéer ansågs vara förknippade med just den hermetiska läran.