Klartext 2008-08-19

10 min
Klartext handlar i dag om att allt fler unga människor som har problem, bor på speciella hem. Oftast går det dåligt för dem sedan. Många ungdomar som nu börjar skolan igen, är oroliga för skolstarten. I Algeriet dödades över 40 människor i explosioner i dag. Vi berättar fler nyheter i programmet.