Blockkedjan förändrar världen – lika stort som när vi fick internet?

19 min
Blockkedjor är datoriserade system som gör att vi kan handla, agera och byta varor och tjänster med varandra utan mellanhänder. Det öppnar för stora förändringar i framtidens samhälle.

En blockkedja är en databas utan central dator. I stället är informationen spridd på många datorer.

Resultatet är ett system som ger säkerhet och tillit för användarna utan att det behövs någon central auktoritet, och som kan leda till att banker blir onödiga, mellanhänder försvinner och medborgare kan till och med bli sina egna myndigheter. Men hur fungerar det här systemet, och vilka risker finns?

I programmet medverkar Johan Magnusson, docent vid institutionen för tillämpad IT, Chalmers och Göteborgs universitet, Ester Sundström på konsultföretaget Deloitte, Mats Snäll, utvecklingschef på Lantmäteriet, Henrik Sternberg, logistikforskare i Lund, Mats Henricson, ordförande Svenska bitcoinföreningen och Henrik Sternberg, docent förpackningslogistik, LTH Lund.

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.14
    AR.change.L - What's The Rush
    Album: The Visualization
    Bolag: Next Noise