Så kan sjukvården bli klimatsmartare

20 min
Utsläpp från transporter, förbränning av stora mängder avfall och läkemedelsrester. Hälso- och sjukvården har stor miljöpåverkan, men den kan också vara en miljöföregångare.

Sveriges miljötänk och innovationer kring miljömässigt hållbar sjukvård håller världsklass, men vi måste bli bättre på att exportera vårt kunnande och våra produkter, säger Daniel Eriksson på stiftelsen TEM vid Lunds universitet.

Region Skåne miljöledningsstrateg Kristina de Geer ger exempel på produkter som minskar svinn och avfall från vården i Skåne. Men fortfarande släpper avloppsreningen i Sverige igenom antibiotikarester, och professor Joakim Larsson vid Göteborgs universitet forskar kring avancerad avloppsrening.

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.10
    Ensemble - Useless
    Ensemble
    Erin Brockovich - Original Motion Picture Soundtrack
    Etikett: Sony Classical