Kulturnytt: Sverige, Norge och Finland ställer ut tillsammans i Venedig. Ljuset har intagit Vandalorum

Här finns inget ljud
Den nordiska paviljongen på Venedigbiennalen kommer att visa grupputställningen "Mirrored". Ett forskningsprojekt om ljuset och vad det gör med oss breder ut sig i Värnamo

Och så sjunger Tommy Körberg en stump.