Om kriget kommer del 1

39 min
Efter en lång tid av fred så har säkerhetsläget åter försämrats, men hur ser vår offervilja ut idag – har vår mentala beredskap också nedrustats och är vi idag beredda att döda och dö för Sverige?

Det säkerhetspolitiska läget i världen har försämrats under de senaste åren och en lång period av nedrustning har nu ersatts av en satsning på ökad militär förmåga. All personal ska krigsplaceras och alla förband ska övas, värnplikten återinförs och försvaret av Gotland stärks.

För några årtionden sedan hade de flesta svenska män egna erfarenheter av Försvarsmakten genom värnplikten och under det kalla kriget fanns en mental beredskap i samhället för att kriget skulle kunna bryta ut. Flera generationer svenskar levde under hotet av ett tredje världskrig och i telefonkatalogerna fanns instruktioner hur man skulle bete sig om kriget kom.

Men hur ser den mentala beredskapen ut idag, efter årtionden av nedrustning och avspänning? Har vi svenskar även genomgått en mental nedrustning? Hur många är idag redo att rycka in och ytterst riskera att både döda och dö för sitt land?

Vi hör Marc Mörén och Stefan Sundman från Hemvärnet, statsvetarna Katarina Barrling och Sören Holmberg, freds- och utvecklingsforskaren Joakim Berndtsson, Försvarsmaktens rekryteringssamordnare Peter Tagesson och Agnes Hellström, ordförande i Svenska freds- och skiljedomsföreningen.

Programledare är Urban Björstadius.