Om kriget kommer del 2

40 min
Säkerhetsläget i världen har försämrats och i Sverige rustar försvaret upp och värnplikten återinförs, men vilken försvarsförmåga har vi lämnat bakom oss och vilka nya hot ställs vi inför idag?

Efter Berlinmurens fall och Kalla krigets slut följde en lång period av avspänning, men nu har säkerhetsläget i världen åter försämrats. Idag ser vi dessutom hur stater försöker påverka andra staters demokratiska val, vi utsätts för psykologiska påverkansoperationer och ute på Nätet vimlar det av så kallade nättroll. Samhället har blivit sårbarare och kan man stänga av fiendens eldistribution eller datatrafik så kan det räcka för att gå segrande ur en konfliktsituation.
I Sverige rustar Försvaret upp och värnplikten återinförs och i andra delen av Om kriget kommer diskuteras vilken försvarsförmåga vi har lämnat bakom oss och vilka nya hot vi ställs inför idag. Har Försvaret en tillräckligt avskräckande förmåga?
Vi hör löjtnant Tomaz Hardingz och soldaten Daniel Ros, överste Mattias Ardin som ansvarar för återuppbyggnaden av försvaret på Gotland, konteramiral Jonas Haggren som är chef för ledningsstabens inriktningsavdelning, samt Kaarlis Neretnieks som är tidigare rektor för Försvarshögskolan och ledamot av Krigsvetenskapsakademin.
Programledare är Urban Björstadius.