Ska alla jobba heltid?

24 min
De flesta av oss är inställda på att jobba åtta timmar om dagen. Men hur är det för den som valt att jobba färre timmar? Och vad skulle det betyda för samhället om fler gjorde det valet?

 – Jag tror att det är orken och lugnet i en på något sätt, säger Åsa Lennermark Lagher och fortsätter:

– När jag går från jobbet så tänker jag, "Åh vad skönt! Klockan är bara 12 och så har jag flera timmar kvar till det är kväll igen". Och att kunna göra saker som man annars ska pressa in i vardagen när det ändå är mycket att göra, säger hon. 

Åsa Lennermark Lagher jobbar som inspektör inom Kriminalvården och älskar sitt jobb. Men barnen, 14, 12 och 10 år gamla, är viktigare. Sedan ett år jobbar hon 80 procent och går hem tidigare några dagar i veckan. Det kan hon göra eftersom hon jobbar statligt och har rätt att gå ner i tid fram till det yngsta barnet är 12 år. 

Det är betydligt fler kvinnor än män som jobbar deltid i Sverige enligt Statistiska centralbyrån. Av alla 20-64-åringar jobbar 3 av 10 deltid och men bara 1 av 10 män. Men de allra flesta jobbar alltså heltid. 

Roland Paulsen, sociolog vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, har forskat om heltidsnormen och anser att det finns möjlighet för svenskarna att jobba mindre utan att välfärden faller samman. 

– Vi måste ju arbeta för att överleva, för att ha den välfärd vi har. Men hur mycket vi måste arbeta är inte någon historisk konstant, säger han och fortsätter:

– Sedan 70-talet har produktiviteten i Sverige mer än fördubblats. Det arbete som då krävde två personer kan i dag en person utföra. Så potentialen för att arbeta mindre är i dag enorm, säger forskaren Roland Paulsen.  

Samtidigt pågår det ett stort arbete i landet för att öka heltidstjänsterna. SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och fackförbundet Kommunal genomför nu projektet "Heltidsresan - projektet heltid som norm". Parterna är överens om att ha som målsättning att de nya tillsvidareanställningar som görs framöver ska vara heltid. SKL:s ordförande Lena Micko förklarar varför de genomför detta. 

– Det handlar i grunden om jämställdhet. Om kvinnor och mäns lika möjlighet till arbete. Och i dag är det ganska ojämställt vad det gäller pensioner, löner och villkor. Och det här arbetet som vi gör inom Kommunal gör vi för att förbättra villkoren i arbetslivet, säger hon och fortsätter:

– Utgångspunkten är heltid. Det är ett kollektivavtal och kollektivavtal är inte fritt valt arbete, säger SKL:s ordförande Lena Micko.