Klartext 2008-07-08

10 min
På tisdagen handlade Klartext om att de rika länderna i G8-gruppen lovar att sänka sdina utsläpp av giftiga avgaser. Dessutom berättade vi att buss-chaufförerna tänker börja strejka igen.