Dostojevskijs legend om Storinkvisitorn

44 min
En av de starkaste berättelserna i Bröderna Karamazov är den om Storinkvisitorn som vill kasta Jesus på kättarbålet.

I Dostojevskijs berömda roman Bröderna Karamazov döljer sig en berättelse på bara nitton sidor som heter Storinkvisitorn. Legenden är författad av den intellektuella tvivlaren Iván Karamazov, som läser upp den för sin fromme broder Aljosha. Legenden utspelas under inkvisitionen i 1500-talets Sevilla, där kättarbålen varje dag tänds till Guds ära. När Jesus oförmodat dyker upp i Sevilla jublar folket, men för inkvisitorerna - som styr och ställer i just Jesu namn - blir han ett hot. Jesus ska kastas på bålet!

Vi hör inläsningar av skådespelarna Staffan Göthe och Etienne Glaser.

Medverkande är Owe Wikström, professor i religionspsykolog och Elena Namli, professor i teologisk etik.

Programledare och producent Peter Sandberg.

Boktips:

Bröderna Karamazov av Fjodor Dostojevskij.

Aljoshas leende av Owe Wikström.

Kamp med förnuftet. Rysk kritik av västerländsk rationalism av Elena Namli.