De värdefulla träden

Här finns inget ljud
En ny syn på träd är på väg att växa fram. De kan dämpa ljud, sprida svalka och fukt och rena luftföroreningar i stadsmiljöer. Och i vissa torra jordbrukslandskap kan träden fylla på grundvattnet.

Träden gör luften fuktig och sval och de kan hindra översvämningar vid kraftiga regn. Ny kunskap om trädens egenskaper börjar göra avtryck på stadsplanering i städerna, och gröna ytor i städerna får en större betydelse.

Men samtidigt är trycket på städerna större, fler och fler människor in, bostadsområden förtätas. Utanför stadskärnorna byggs områden med köpcenter, kontor, lagerlokaler och liknande. Risken är att små fragment av natur till slut grävs bort och får ge plats åt asfalterade ytor och byggnader.

I megastaden Bangalore i Indien har ett privat företag planterat små, täta skogar på skräpmark mitt i staden, för att få ett bättre lokalt klimat.

Gäster i programmet var professorerna Per Berg och Anders Malmer på Sveriges lantbruksuniversitet.

Programledare Marie-Louise Kristola

Mer i Klotet:
Frankrikes nya miljöminister Nicolas Hulot om hoppet som en nödvändig galenskap

Grön infrastruktur i industriområden, går det?

Musik som spelats i avsnittet

 • 14.03
  Scott H. Biram - BBQ Commercial
  Album: Dirty Old One Man Band
  Bolag: Bloodshot Records
 • 14.08
  Digiffects Sound Effects Library - Small Car Pass with Horn
  Album: Japanese Car Sound Effects
  Bolag: Hot Ideas 2016
 • 14.09
  Djambê - Trovão
  Album: Trovão
  Bolag: Sony Music Entertainment
 • 14.35
  Serge Perathoner - Ushuaïa Original TV 2006
  Album: Ushuaïa - Générique Original TV
  Bolag: Piano Bass Music