Odödlighet?

58 min
I alla tider har människan drömt om förlänga livet. Idag går ofta en sådan strävan under namnet transhumanism. Det är en förhoppning om att med teknikens hjälp förändra människan till det bättre.

I veckans samtal kommer vi ge en historisk bakgrund till den transhumanistiska rörelsen.

Det för oss till så skilda områden som magi, alkemi, taoism och till Friedrich Nietzsches tänkande.