Vi blir allt mindre överens om fakta

20 min
Det är inte bara det politiska landskapet som blir mer polariserat. Amerikansk forskning visar nu att också våra uppfattningar om hur världen faktiskt ser ut blir mer polariserade.

Grupptillhörighet och känslor är viktiga för vilken kunskap vi tar till oss eller slår ifrån oss, oavsett vad det finns för belägg för påståendena. Vad beror det på och vad kan vi göra åt det?

Vetandets värld möter Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi i ett samtal om faktaresistens, faktapolarisering och synen på kunskap.