Stina Ekblad 1986

52 min
SKÅDESPELARE.

I ett lugnt och eftertänksamt program erbjuder Stina Ekblad på historier och sånger från det europeiska kulturarvet – och de dikter och verk som har betytt mycket för henne själv genom sitt liv, då och innan. Däribland erbjuder Stinas program en kärleksförklaring till Edith Södergran.