VR Vetandets värld 080424

20 min
I fokus: Magnus Hagmar, gynekolog som forskar om idrottskvinnor. Red: Lena Nordlund.