Blodet avslöjar vad du äter

19 min
Studier om kost har hittills ofta byggt på vad deltagarna själva säger att det äter. Men nu kan blodanalyser ge objektiva svar om det faktiska kostintaget – och studierna bli mer tillförlitliga.

Det är ofta skillnad på vad patienter uppger att de ätit och vad de faktiskt ätit, och det här blir problematiskt och kan orsaka felaktigheter i nutritionsstudier.

Men nya, objektiva mätverktyg från forskningsområdet metabolomik kan öka tillförlitligheten i studier kring kost och hälsa. Tekniken skulle också kunna vara en bra hjälp i utredningen av patienter med kostrelaterad sjukdom.

I programmet hör du Rikard Landberg, professor i livsmedel och hälsa vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Alastair Ross, docent i nutritionsmetabolomik vid Chalmers och Kristina Kläppevik, dietist Skaraborgs sjukhus i Skövde.