91-årige Ingemar blev sjuk efter vaccinet (R)

19 min
91-åriga Ingemar Grawé i Uppsala hade fått vaccin, men blev ändå sjuk. I Sverige har cirka 15 000 personer fått konstaterad covid-19 efter vaccinering.

Inget vaccin ger hundraprocentigt skydd. Av den halva miljon personer som fått konstaterad covid-19  i Sverige i år har ungefär 3 procent blivit smittade trots att de fått minst en vaccindos. Ingemar Grawé är en av dem. Följ med i Ingemars resa, och hör forskare och experter som förklarar hur det fungerar.

Programmet är en repris från 5 maj 2021