24 juli 2000: Kajsa Ellegård

48 min
– Jag tänker prata om tid, den tid vi lever i, den tid vi använder och den tid vi tycker att vi har för lite av. Att ha ont om tid tycks ha varit ett lika aktuellt problem under antiken som det är idag. Jag tänker prata om hur vi ser på tid och vilka konsekvenser olika synsätt kan få för hur vi gör våra val i vardagslivet. Jag tänker prata om hur vi använder vår tid och vad som ligger bakom det retoriska talet om att informationsteknik gör oss oberoende av tid och rum.

– Jag tänker prata om hur vi aktivt tar in informationstekniken i våra vardagsliv men också om hur den puttas in där, bakvägen. Informationsteknik kan göra det mycket lättare och bättre att leva, men samtidigt kan den ställa till ordentligt med förtret och ge upphov till integritetsproblem. Den kan underlätta demokrati, men också hämma en demokratisk utveckling. Det är våra många små vardagliga handlingar som avgör hur det blir.

– Jag tänker prata om samhällsförändringar i det stora och det lilla perspektivet. Då handlar det om människor som träder fram i böcker, brev och i forskningsarbetet och vars öden speglar samhällets utveckling. Men det handlar också om hur tekniska och organisatoriska förändringar påverkar företagens strategival och arbetsinnehållets förändring på arbetsplatserna. Gamla föreställningar, lärande och anpassning är centrala begrepp som rör arbetsledningens föreställningar om vad människor kan klara av under eget ansvar. Detta har stor betydelse för vilka ramar de anställda måste lära sig att anpassa sig till på jobbet. Jag tänker eventuellt också berätta lite om hur det är att vara forskare och handledare - och varför det är så roligt.

– Till vardags är jag verksam vid två universitet. Jag är professor vid Tema teknik och social förändring vid Linköpings universitet och kommer från kulturgeografiska institutionen vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, där jag fortfarande har kvar handledning av flera doktorander.

Debutant.

Musiken som spelades i programmet:

Sven-Bertil Taube ”Inbjudan Till Bohuslän”
SVEN-BERTIL TAUBE SJUNGER EVERT TAUBE (4) / HMV 4750712
Rolling Stones ”Time Is On My Side”
ROLLING STONES 12 X 5 / DECCA 820 048-2
John Lennon ”Imagine”
LENNON (2) / PARLOPHONE CDP 7952222
Röde Mor ”Grillbaren”
GRILLBAREN / DEMOS DEMOS 17
Evert Taube ”En Håttespeleman”
EVERT TAUBES BÄSTA 1937-1965 / SONET 559 549-2
Monica Zetterlund ”Ska Nya Röster Sjunga”
ETT LINGONRIS SOM SATTS I COCKTAILGLAS (5) / RCA 74321 32989 2
Cornelis Vreeswijk ”Saskia”
MÄSTER CEES MEMOARER (2) / METRONOME 4509-91927-2
Monica Zetterlund ”Sakta Vi Gå Genom Sta’n”
FEMTON SÅNGER OM STOCKHOLM / EMI 4750242
Sven-erik Magnusson ”Tre Käringer I En Backe”
SVEN-INGVARS I FRÖDINGLAND / PHILIPS 848 637-2
Jan Johansson ”Emigrantvisa (De Sålde Sina Hemman)”
JAZZ PÅ SVENSKA - JAZZ PÅ RYSKA / MEGAFON MFCD 0410
Georgie Fame ”Yeh Yeh”
25 YEARS OF ROCK ’N’ ROLL (1964) / CONNOISSEUR COLLECTION YRNR CD 64