Vetenskapsradion 2008-02-15

5:01 min
Ökade torskfångster i Östersjön. Etanol ger upphov till mer marknära ozon än bensin. Människans påverkan på haven kartlagd.