Sisu-nyheter på svenska vecka 4

4:05 min
Ämnen den här veckan: Förvaltningsområdesförslag först om ett år. Språköverenskommelsen i Uppsala omförhandlas. Luleå minskar tjänsten till en fjärdedel. Finlandsinstitutet firade 10 år. Redaktör Niki Bergman.