Varför så tyst om miljögiftet kadmium i vår mat? (R)

44 min
Varför fortsätter vi odla livsmedel i jordar i Sverige där kadmiumhalterna är höga? Hur går det ihop med miljömålet "En giftfri miljö"?

De bästa jordbruksmarkerna i Sverige har inte sällan höga kadmiumhalter naturligt i jorden. Men att det är naturligt betyder inte att det är ofarligt. Enligt livsmedelsverket får tusentals svenskar i sig så mycket kadmium genom maten att det kan orsaka benskörhet och skada njurarna. 

Forskare och flera myndigheter känner till problemet men trots det så har politikerna inte tagit några beslut som begränsar odlingen av livsmedel på kadmiumrika marker.

Programmet är en repris från den 1 februari.

Programledare Marie-Louise Kristola

Musik som spelats i avsnittet

 • 18.00
  Salmonella Dub - Gospel According to Mant
  Album: Inside the Dubplates
  Bolag: Vitamin Records
 • 18.43
  Tony Quimbel - La danse de la baleine heureuse
  Album: Les chants étranges de la Terre
  Bolag: Origins Group