Svenska kärnvapenprogrammet

75 min
I slutet av Andra Världskriget presenterades ett nytt vapen för omvärlden; atombomben. Det skulle ändra förutsättningarna för framtida krig men också vara en av hörnstenarna i den efterföljande kapprustningen mellan Amerika och dåvarande Sovjetunionen.

Förskräckta inför hotet om ett framtida kärnvapenkrig börjar mindre stater att utveckla och forska kring kärnvapen, och Sverige är inget undantag. Men forskningen måste hållas hemlig, så hemlig att de inblandade inte ens själva har hela bilden klar för sig. Men Sveriges intresse av att skaffa sig egna kärnvapen kommer i slutändan leda fram till något ännu mera känsligt, åtminstonde mot bakgrund av Sveriges strävan efter alliansfrihet och neutralitet. Men det skulle ta 50 år efter det att bomberna över Hiroshima och Nagasaki fällts, innan Sverige var moget för sanningen.

Producerat av: Kristofer Hansson.