Klartext 2008-03-28

10 min
Klartext handlar i dag om att regeringen vill ta bort en utbildning i gymnasieskolan, det individuella programmet. Utbildningen är till för elever som går ut nionde klass, utan att vara godkända i ämnena svenska, engelska eller matematik. Regeringen vill även att vuxna invandrare som lär sig svenska snabbt, ska få pengar i belöning. I området Tibet i Kina, har religiösa munkar protesterat inför utländska journalister. Poliser i Göteborg och Malmö vill ha farligare vapen. I Spanien har en väldigt gammal skelett-bit hittats.