Vem hjärtar du?

25 min
Språket den 26 februari

Med lyssnarnas hjälp erbjuder veckans program det senaste om hur hälsningsordet ’hej’ används idag. Det gamla uttrycket ’bryta sig’ kommenteras av en lyssnare från Västergötland och ett ganska nytt och ganska ouppmärksammat verb, ’att hjärta någon’, får sin stund.
Frågorna som kommenteras i programmet av Lars-Gunnar Andersson:
- ’nej’ först i mening
- ’hej’ först i brev
- bryta sig, ett gammalt uttryck
- dörren har börnat, eller kanske gistnat
- möbla
- vem hjärtar du
- göra sig illa eller göra illa sig
- glömma och glömma av
- ta till harvärjan
- flasa, som i ’flasa ut snuset’, ’flasa-skala potatis’ och ’flasa inte isär benen!’
- om slutligen om ordet ’nepotism’ som saknas i ordlistan - en (ovanlig) miss!