Hålla Stockholm ren eller rent?

24 min
Språket den 8 januari

Hur gör blinda när de läser punktskrift? Och är det verkligen sant att de kan läsa skilda bitar av texten samtidigt, med olika händer? På språklaboratoriet i Lund försöker forskarna få svar på dessa och andra frågor om punkskriftsläsning. Håkan Svensson har talat med Yvonne Eriksson och Kerstin Fellenius där.

Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor om grammatik:
- heter det ’hålla Stockholm ren’ eller ’rent’?
- en vernissage eller ett vernissage?
- ’en teknisk förändringen’ - kan man skriva så?
- vad heter nyordet ’bloggbok’ i plural? ’Blok’ eller ’blöcker’?
- kommer vi att effektivisera vårt språk och slopa verbformer, som kinesiskan redan gör?
- ’tomten tända’ . Om hur vi glömt de gamla pluraländelserna