Terroristbrottslagen

27 min
Månaderna efter 11 september fattades besluten som ledde till vår svenska terroristbrottslag från 2003. Då kritiserades den för att hota grundläggande rättigheter, nu för att vara ineffektiv.

Dåvarande justitieminister Thomas Bodström tycker att debatten om rättigheter saknas idag när terroristbrottslagen ses över.

Vi har träffat Ali, den första som dömdes när lagen var ny. I Besluten intervjuas också åklagare Agnetha Hilding Qvarnström som använder terroristbrottslagen i sitt dagliga arbete och försvarsadvokat Thomas Olsson som kallar lagen ett hafsverk.