Klartext 2007-12-19

10 min
På onsdagen berättade vi om Skandias före detta chef Lars-Eric Petersson. Han var misstänkt för brott men slipper straff. Vi berättade också att fiskare i framtiden får ta upp en mindre mängd torsk äm tidigare.