Klartext 2007-12-18

10 min
Klartext handlar i dag om ett viktigt beslut som EU:s domstol har tagit. Beslutet kan innebära att lönerna kanske måste sänkas i framtiden, om svenskarna ska behålla sina jobb. En del leksaker som säljs i svenska affärer kan vara farliga. Leksakerna kan innehålla bitar av metall, som är farliga om barn tar loss bitarna och sväljer dem. Säkerhetsbolag som hyr ut vakter, kan tjäna väldigt mycket pengar.