Språket 2006-10-31

25 min
Språket om tal på inandning och andra uttalfrågor