Språket 2007-01-16

25 min
I Språket besvarar professor Lars-Gunnar Andersson lyssnarfrågor om språk.