Tvångsanslutning till kommunalt VA, den ofrivilliga bostadskarriären och nya sätt att minska matsvinnet

50 min
Höga kostnader för att ansluta till kommunala vatten- och avloppssystem. Så gick han från koja till radhus och tjänade miljoner kronor. Ny teknik minskar matsvinn.

Musik som spelats i avsnittet

  • 10.04
    Digiffects Sound Effects Library - Close Peacock Calls
    Album: Pet Sound Effects