Klartext 2007-06-27

10 min
Klartext handlar i dag om att politikerna i regeringen vill sänka skatterna för dem som arbetar. En del psykiskt sjuka som får vård på sjukhus, kan bli slagna och retade av personalen där. Det händer också att psykiskt sjuka personer kan vara våldsamma och farliga. De måste låsas in på sjukhus och få vård. Men en del hotar sina läkare, så att de blir rädda och släpper ut dem. Ledarna i landet Iran har lovat FN att sluta döda barn som straff, för brott som de har begått. Men det finns ändå dödsstraff för barn i Iran, det säger organisationen Amnesty International.