Tvångssteriliseringarna

83 min
Under 1900-talets första hälft behandlades mentalsjuka med lobotomi, ett kirurgiskt ingrepp i hjärnan p g a avsaknaden av psykofarmaka och andra behandlingsformer.

Personer som tidigare tvingats ligga fastspända i sina sängar blev efter operationen apatiska och lättskötta. Om en mentalsjuk patient hade turen att bli utsläppt i samhället var man noga med att se till att han eller hon inte skulle sprida sina defekta gener vidare till eventuella barn.

Lösningen blev tvångssterilisering, nu fick samhället plötsligt ett verktyg för att reglera vilka som fick skaffa barn. Men användandet av metoden breddades snabbt och plötsligt gick ingen säker, och med dåtidens moralvärderingar och byggandet av det svenska folkhemmet kom det att drabba främst kvinnor.

Producerat av: Fredrik Johnsson och Kristofer Hansson