VR Veckomagasinet 070921

25 min
Hur går det för torsken i Kattegatt? Vi studerar konsten att ta läkemedelsrester ur avloppsvattnet och konstaterar att människans evolution har ökat farten.