Fåglar på Prozac – hur påverkas naturen av läkemedelsrester?

19 min
Våra läkemedel förändrar djurlivet. Sjöar och vattendrag innehåller allergimedicin, smärtstillande medel och antidepressiva preparat. Och det blir bara mer och mer. Och naturen påverkas, men hur?

Läkemedel är gjorda för att påverka oss människor. Men de påverkar även insekter, fåglar och fiskar. Exempelvis visar studier att starar vid vattenreningsverk påverkas av det antidepressiva medlet prozac.

Även i  Sverige har forskare uppmätt förändringar i beteendet hos både fiskar och insekter i vatten med låga halter av läkemedel. Hur de naturliga balanserna rubbas av de ökande mängderna läkemedel i vattnen vet vi ännu inte så mycket om, men problemet kan förvärras om vi inte gör något, menar forskare.

I programmet medverkar Kathryn Arnold, ekolog vid universitetet i York, Jonatan Klaminder, ekolog vid Umeå universitet, Erik Höglund, biolog vid Norska institutet för vattenforskning, Tomas Brodin, ekolog vid Umeå universite och Judit Smits, ekotoxikolog vid Calgary-universitetet.

Musik som spelats i avsnittet

  • 12.19
    Martin Landh - At Last
    Album: Penumbra
    Bolag: © 2016 Martin Landh