VR Historia 2007-05-10

25 min
Vetenskapsradion Historia besöker 400-årsjubilerande Jamestown i USA för att ta reda på vad amerikanerna firar där. Dessutom undersöker vi vården av så kallade sinnesslöa i 1950-talets Sverige.