Aristoteles Fysik

44 min
Efter närmare 2 300 år finns nu Aristoteles avgörande verk i svensk översättning av filosofen Charlotta Weigelt.

”Med Aristoteles verk Fysik tänds naturvetenskapens eld i västerlandet”, så beskrivs boken i inledningen. I Aristoteles Metafysik låg fokus på frågan om ”varat” medan han i sin Fysik lägger tyngdpunkten på ”rörelse” som alltings grund och verklighet. Här finns också den berömda teorin om den första ”orörliga röraren”, en slags urkraft som knuffade igång all rörelse från början.

Medverkande är Charlotta Weigelt filosof, Ulf Danielsson, fysiker och Lars-Göran Johansson, vetenskapsfilosof.

Programledare och producent Peter Sandberg.

Aristoteles verk Fysik i översättning av Charlotta Weigelt är utgiven av Thales förlag.