Klartext 2007-07-23

10 min
Klartext handlar idag om parlamentsvalet i Turkiet, att det blir fler vildsvin i Sverige och att fartkameror tar många dåliga bilder.