Kinas tillväxt inte bara grön

45 min
Kinas ekonomiska tillväxt bygger inte enbart på förnybara energiprojekt och inte heller enbart fossilbaserad energi, utan "mer av allt", säger Sveriges ambassadör i Kina, Anna Lindstedt.

Kina är världens största utsläppare av koldioxid, men också ett land som arbetar hårt för att minska utsläppen.

Där byggs ett snabbtågsnät ut som gör att resesugna kineser väljer bort flyget, i alla fall för inrikes resor. Och inom kort ska ett nationellt system för handel med utsläppsrätter införas, likt det som finns i EU, men ambitionen är att det ska fungera mer effektivt. Elbilar och smarta system för lånecyklar kommer stort.

Men samtidigt planeras en omfattande satsning på nya transportvägar för varor, till lands och sjöss från Kina till tre kontinenter -   "nya Sidenvägen". Den ser ut att växa i omfattning till att omfatta hela världen, men det är oklart om den kommer att få huvudsakligen grön eller brun - fossilbaserad - karaktär.

Samma sak verkar gälla mer allmänt för Kinas ekonomiska tillväxt: det är inte enbart förnybara energiprojekt som växer fram och heller inte enbart fossilbaserade, utan "mer av allt", säger Sveriges ambassadör i Kina, Anna Lindstedt.  Innan hon tillträdde den posten var hon svenska regeringens klimatambassadör.

Både Sverige och EU har mycket att vinna på att samarbeta med Kina på dessa områden säger hon, och även om Kina redan blivit en viktig drivkraft i klimatarbetet så finns det behov och möjligheter att påverka Kina i positiv riktning, enligt Anna Lindstedt.

Programledare är Marie-Louise Kristola.

Har du en miljöfråga att ställa till våra experter? Mejla till klotet@sr.se eller hör av dig via Twitter:@klotet