Varför skadar man sig själv?

28 min
Varför dricker jag för mycket? Har sex fast jag inte vill? Svälter mig själv? Skär mig? Varför försöker vissa dämpa sin psykiska smärta med fysisk smärta?

– Det kan lindrar outhärdlig psykisk smärta och därför blir det så lätt en vana och det är enormt skadligt på sikt, säger Ulrica Bonde, legitimerad psykolog och psykoterapeut och projektledare på Nationella självskadeprojektet.

Att förstå varför man skadar sig själv är en viktig grej för att kunna sluta. Ulrica Bonde lär sina patienter om "medveten närvaro", att stanna upp och styra sitt eget agerande och känna in.

– Det handlar om att inte trycka ner känslor eller stänga av utan att istället ha acceptans för vad du känner och tänker och inte döma dig själv.

Personer med självskadebeteende har historiskt inte fått den vård de behöver och inte alltid blivit bemötta på ett bra sätt. Det har till exempel SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering konstaterat, läs mer här.

Inom Norra Stockholms psykiatri pågår ett projekt där man låter personer med självskadebeteende själva bestämma om och när de ska läggas in. Den som har lett projektet är Joachim Eckerström specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård och högskoleadjunkt vid Röda korsets högskola.

– Man vill bli respekterad och sedd för den man är och ha möjlighet att vara en del av sitt tillfrisknande och att vården inte tar över

Har du några råd för hur man kan bemöta någon som har självskadebeteende?
– Ja, att man tänker på att personen gör det här för att den inte har några andra strategier för att reglera sina känslor. Personen gör så gott den kan för att hantera sin ångest. Ställa öppna frågor och visa att du har tid.

Fler råd och info finns i podden!


Mår du dåligt psykiskt och behöver hjälp läs mer här.