Gråzon mellan abort och livräddning: Johan Bergendorff: Stockholm.

3:04 min
Utrikeskrönikan 1 september 2017. Stockholm.

Stockholm Fredag.

2015 träffade jag lilla Edvin. Då var han ett år, nu är han tre och mår fortfarande väldigt bra vilket är närmast ett mirakel och ett kvitto på hur skickliga barnläkarna är att rädda extremt förtidigt födda barn numer. Föräldrarna Linnea och Robert var på tillfälligt besök i Uppsala när vattnet gick i vecka 21. De förstod snart att om de åkte hem till Stockholm skulle sannolikt deras barn inte ha en chans. Man räddade inte då så små bebisar där, det var så stor risk att de dog eller fick svåra funktionsnedsättningar, men i Uppsala tänkte man att alla som föds är en patient som vill överleva om de får chansen. Numer gör även Stockholmsläkarna det.

Idag sprallar Edvin runt precis som sina 3-åriga kompisar och har inga problem med prat eller koncentration. Hade han fötts i Stockholm hade han kanske inte funnits?

Gränsen är suddig.

Ännu knepigare blir det var skiljelinjen mellan foster och barn går vid sena aborter. I Frankrike får man till exempel abortera barn i nionde månaden om de har downs syndrom. Det vore otänkbart i Sverige. Lika otänkbart som att inte tillåta aborter alls ens vid incest, våldtäkt eller om barnet saknar hjärna. Så är det i en handfull länder främst i Latinamerika och därför dör 47 000 kvinnor årligen av illegala aborter rapporterar WHO.

Enligt den svenska abortlagen får inga barn som är livsdugliga aborteras. Socialstyrelsens rättsliga råd har bestämt att den gränsen går när barnen är 21 veckor och 6 dar. Trots att åldern inte kan bestämmas så exakt på fostret. Trots att barn som fötts tidigare än så har överlevt enligt de nationella registren. Ibland under många år och utan svåra skador.

Då skulle man kunna tycka att saken är klar? Att abortgränsen behöver sänkas någon vecka för att bli av med gråzonen? Den diskussionen lyfte jag för två år sedan, men ännu har inget hänt. Kvinnoläkare utför fortfarande sena aborter som ibland sträcker sig in i vecka 22 och barnläkare rusar till och försöker rädda barnet som Sveriges Television berättade härom veckan.

Socialstyrelsens rättsliga råd säger att aborten måste vara avklarad före vecka 22. Det kan innebära kan fostret behöver avlivas i magen med en kaliumkloridspruta, men gynekologerna vill inte. Det för det är riskfyllt för den gravida kvinnan.

Istället ger man värkstimulerande så att aborten föds ut inom en vecka. Barnmorskor berättar sen om hur de tar hand döende foster som andas och där hjärtat slår ett tag. Nu ska de olika läkarspecialiteterna som värnar kvinnor respektive barn ses i slutet september hos Socialstyrelsen för att försöka minska den här gråzonen. Precis som barnläkarna lyckats göra med de förtidigt födda barnen som Edvin.

Men jag undrar varför knappt några politiker vågar debattera frågan? Utom Sverigedemokraterna som vill tidigarelägga abortgränsen till vecka 12. Inte gynnas väl den fria aborträtten i Sverige av att barnläkare och kvinnoläkare bråkar på BB?