En tickande klimatbomb ifrågasätts

44 min
Av människans utsläpp av växthusgaser så har metan näst efter koldioxid störst betydelse. Metan från smältande permafrost förutspås bli en klimatbomb. Men nu kritiseras den slutsatsen.

Metan bildas naturligt i bland annat våtmarker, havsbottnar och risfält. Men gasen kan också läcka från mänsklig verksamhet som soptippar, kolgruvor, naturgasledningar, våtmarker som torrläggs eller vattenkraftdammar, för att nämna några exempel.

När klimatet nu blir varmare, inte minst i Arktis, så finns det en stor oro för att enorma mängder metan kan frigöras när permafrosten - den ständigt frusna havsbottnen - börjar smälta. Forskning från expeditioner i Arktis drar slutsatsen att metanet från havsbotten kommer att öka halterna i atmosfären när temperaturerna i Arktis stiger, och risken är uppenbar att den globala uppvärmningen skyndas på.

Men andra forskare är mer skeptiska till dessa slutsatser. De anser att en stor del av metanet som bubblar upp från den tinande havsbotten eller från andra metankällor, bryts ner innan det nåt atmosfären.

Hur oroliga ska vi vara för metanet?