SR Minnen - Ögonvittne till ryska revolutionen. 2006-09-21

33 min
Ögonvittne till ryska revolutionen. Sven Jerring berättar om sin anställning som tjänsteman vid svenska legationen i Petrograd 1917-18. Från 1963.