Antika fartyg funna på Svarta havets botten

20 min
Under en expedition på Svarta Havet upptäcker marinarkeologen Johan Rönnby något exceptionellt: Antika fartyg som står på botten, till stora delar helt intakta, trots att de varit där i över 2000 år.

Skeppen har inte setts sedan antiken. Genom att undersöka skeppen kommer man förstå bättre hur man byggde skepp på den här tiden, och det ger oss ännu mer kunskap om hur handeln och trafiken gick över det antika Svarta havs-området.

I programmet medverkar Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola. Programledare är Björn Gunér.