Klartext 2007-06-06

10 min
Klartext handlar i dag om att jordbruket är Sveriges farligaste arbetsplats. Den kända artisten Povel Ramel är död. I Tyskland är det mycket bråk i staden Heiligendamm, för där är det ett stort möte. Ledarna för de 8 länder som har mest makt i världen samlas. Många människor demonstrerar mot mötet. Vi berättar också om firandet av Sveriges nationaldag.